RaQuel van Haver

Beeldend Kunstenaar


RaQuel van Haver is geboren in Bogota en groeide op in Nederland alwaar ze haar interesse voor kunst vond. Haar schilderijen en tekeningen zijn groot, rauw, monumentaal en donker.

In haar werk combineert RaQuel de traditie van de schilderkunst met hedendaagse thema’s zoals de zoektocht naar identiteit en issues rondom Zwarte, Westerse, Caraïbische en Latijns-Amerikaanse identiteit, religie, waarden en ervaring. Haar werk begint met observaties die ze vertaalt naar een nieuwe vorm. Foto’s en schetsen vormen de basis voor haar werk. Met deze basis creëert ze een nieuwe niet-bestaande wereld of werkelijkheid met behulp van collage- en fragmentatietechnieken. De verhalen op haar doek zijn gefragmenteerd en vragen om interpretatie en reflectie op de werkelijkheid.

De toeschouwer wordt geconfronteerd met figuren en maskers die weliswaar herkenbaar zijn, maar moeilijk te begrijpen omdat ze op een onverwachte manier zijn afgebeeld. RaQuel herschikt de werkelijkheid en gemeenschappelijke beleving door de toeschouwer te confronteren met haar/zijn eigen identiteit en de identiteit van de ‘Ander’. De figuren die ze schildert zijn iets groter dan in het leven, maar het is vooral het dominante karakter van deze figuren, de dikke donkere lagen verf en de structuur van de verf die maken dat een kijker zich ongemakkelijk kan voelen. RaQuel werkt ook samen met andere beeldend kunstenaars, muzikanten, producers en dichters om tot een beter begrip van haar onderwerpen en in het bijzonder de cultureel specifieke hybriditeit van Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Europese tradities te komen.