Frank Creton

Beeldend Kunstenaar

Frank Creton werkt in verschillende technieken, desalniettemin bestaat zijn oeuvre voornamelijk uit olieverf schilderijen. De thema’s in zijn werk variëren van de geschiedenis van de tot slaaf gemaakten tot begrafenisrituelen en ceremonies. Frank Creton heeft het tot zijn doel gemaakt om de sociaal-culturele geschiedenis van Suriname te schilderen. Hij wil de complexe geschiedenis van Suriname delen door middel van zijn kunstwerken. In zijn werk identificeert en situeert Frank Creton gewoonten, zeden en het verzet van specifieke tijden. Door het schilderen van stedelijke en landelijke gebieden toont hij het materiële erfgoed van Suriname aan de wereld. De materiële en immateriële geschiedenis van Suriname is ook terug te zien in de beeltenissen van vrouwen in Kotomissie (klederdracht) en anjisa (gebonden hoofddoek) en de beeltenissen van begrafenisrituelen. Daarenboven maken zijn schilderijen inmiddels zelf deel uit van het culturele erfgoed in het algemeen en in het bijzonder van de Surinaamse en de Nederlandse kunstgeschiedenis. Als een kijker zijn schilderijen met een open blik en geest benadert kan zij/hij de complexe sociaal-culturele geschiedenis van het Caraïbisch gebied (her)ontdekken en zorgen dat deze culturele geschiedenis bewaard blijft.

Deze tekst is gebaseerd op een langere tekst over het werk van Frank Creton geschreven door Jules Rijssen. http://www.frankcreton.nl