De Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) biedt een creatief podium voor jonge bewoners van Amsterdam Zuidoost en omstreken. Als basis dienen de geuren, kleuren, talenten, smaken, talen, rituelen, normen en waarden uit de wijk. Het doel van de school is om zo veel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met theater en dans, zodat zij hun creativiteit verder kunnen ontwikkelen en Amsterdam verzekerd is van toekomstbestendige bewoners en kunstenaars. De samensmelting van vele culturele perspectieven die de deelnemers en werknemers van de JTSZO in zich dragen, maken van de JTSZO een inclusieve organisatie. JTSZO dient daarbij als voorbeeld voor andere kunst educatieve organisaties.

Jeugdtheaterschool Zuidoost, opgericht in 1999, staat voor de persoonlijke ontwikkeling van 2 tot 19-jarigen in Amsterdam Zuidoost op het gebied van theater en dans. JTSZO is laagdrempelig maar ambitieus, en biedt iedere leerling ontwikkeling van zijn/haar artistieke talenten en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. De leerling en diens ervaringen zijn altijd ons uitgangspunt. Onze werkvormen en voorstellingen maken we op basis van thematiek die voor de kinderen relevant is, en vaak zelfs door hen zelf geïnitieerd is. Wij doen dit, omdat op deze manier parallel aan de kunstzinnige ontwikkeling, ook het zelfbewustzijn, de eigen identiteit en het respect voor elkaars eigenheid kunnen groeien.
Samenwerken en spelplezier staan daarbij voorop. Voorts wil JTSZO, door kinderen op een actieve en positieve wijze te informeren over leeftijdsgenoten ver weg én dichtbij, bijdragen aan een positieve en tolerante houding jegens een interculturele samenleving.

Tel: 0620136915