HCC is de stichting die creativiteit en cultureel ondernemerschap stimuleert en faciliteert voor de broedplaats Heesterveld en het omliggende gebied.  

Stichting Heesterveld Creative Community is opgericht om creativiteit, samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren in de Heesterveld buurt. Bestaande uit een groep creatieve bewoners vanuit allerlei disciplines richt de broedplaats zich op het leveren van een bijdrage aan de leefomgeving in de buurt en de stad, vanuit ieders eigen artistieke kracht. Het doel is om te inspireren en een klimaat van groei en schepping voort te brengen, om zo Heesterveld tot hét culturele epicentrum van de Bijlmermeer te maken. Dit wordt gedaan door alle leden van de community, aangestuurd en uitgevoerd in werkgroepen en vanuit een bestuur met bewoners en professionals uit het culturele veld. Wat de stichting binnen deze missie aanbiedt is woon- en werkruimte, financiële ondersteuning en gezamenlijke ruimte H75. 

De disciplines waarin de bewoners zich specialiseren vallen binnen een breed spectrum van beeldend/grafisch kunst, producenten van diverse muziek genres, schrijvers/dichters, zangers, rappers, culturele organisatie talenten, en alles wat daarbij komt kijken. Door talenten uit al deze richtingen samen onder te brengen ontstaat onderlinge inspiratie en co-creatie. De verschillende werkgroepen waarin de leden van de community samenwerken om de doelstelling van de broedplaats te realiseren richten zich op artistieke programmering, communicatie, binnen/buitenruimte en groenvoorzieningen.

De Heesterveld Creative Community is opgericht in 2012, als collectief van studenten, culturele ondernemers en vakvrouwen en -mannen. Samen wordt er gezorgd voor een goede samenstelling aan bewoners die een gezicht geeft aan het gebouw, er zorg voor draagt en een levendige programmering creëert. De HCC vestigt zich in een van de laatste complexen die zijn opgeleverd als de oorspronkelijke Bijlmer.

Het bestuur bestaat uit: Saundra Williams (voorzitter), Ron van Rossum (penningmeester) en Stephany Biezen. Coördinator bestuur, bewoners & Ymere: Ben Minnema. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.